bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Roczne sprawozdania finansowe

09.05.2019

Roczne sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Opublikował: Paweł Hartwig
Publikacja dnia: 09.05.2019

Dokument oglądany razy: 388
« inne aktualności