bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Roczne sprawozdania finansowe

Roczne Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu



Opublikował: Paweł Hartwig
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Paweł Hartwig
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 337